Novica

Znani rezultati raziskav na geološki strukturi Libna

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Mednarodni in slovenski strokovnjaki so enotni, da libenski prelom zelo verjetno ni prelom, za katerega obstaja možnost pretrga do ali blizu površja. Varnostna tveganja, povezana s prelomom Libna, so po ugotovitvah strokovnjakov inženirsko nepomembna.

Foto: GEN - Energija

V GEN energiji že od leta 2007 izvajamo raziskave lokacije za projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2). Zavedamo se namreč pomena celovite jedrske varnosti in odgovornosti, ki jo imamo pri aktivnostih karakterizacije potencialnih lokacij za postavitev nove jedrske elektrarne, vključno z odgovornostjo za izvajanje teh aktivnosti skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi in smernicami.

Med pomembnejšimi raziskavami potencialnih lokacij so tudi geotehnične geološke in seizmološke raziskave, ki jih izvaja konzorcij slovenskih in svetovno priznanih organizacij. V začetku leta 2013 smo po priporočilih strokovnih institucij in po lastnih zahtevah naročili raziskave z multidisciplinarnim pristopom za določitev in razumevanje tektonske strukture Libna. Raziskave je vodila družba Rizzo Assoc. Inc., ki je sodelovala z več domačimi in tujimi strokovnimi organizacijami.

Iz prejetega poročila z naslovom »Karakterizacija libenske prelomnice in tektonska zgradba krške kotline« (Characterization of the Libna Fault and Tectonic Framework of the Krško Basin) je razvidno, da so tektonski procesi v Krški kotlini manj dinamični, kot je bilo predpostavljeno. Ravno tako je ugotovljeno, da so varnostna tveganja, povezana s prelomom Libna, inženirsko nepomembna in znotraj upravnih omejitev.

Sklopi raziskav v okviru projektne aktivnosti Karakterizacija libenske strukture so zajemali proučitev vseh predhodnih relevantnih raziskav in dodatno geomorfološko analizo širše okolice predlaganih lokacij za postavitev jedrske elektrarne, določanje geokronološke starosti sedimentov v širši Krški kotlini ter geofizikalne raziskave visokoresolucijskih seizmičnih profilov vzdolž izbranih profilov prek domnevnega poteka preloma.

Glede na vse dosedanje rezultate raziskav lokacije bo GEN energija nadaljevala s pripravljalnimi deli in z aktivnostmi, potrebnimi za strateško, upravno in investicijsko odločanje o projektu JEK 2.

Vir: GEN-Energija


© 2012 - 2024 Portal Energetika