Novica

Znani rezultati študije energetske učinkovitosti REUS 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na Gospodarski zbornici Slovenije je 21. novembra 2013 potekala predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju - REUS 2013. Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni. Po predstavitvi je sledila okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju«.

Zadnja tretja obravnava predloga zakona po rednem postopku je predvidena v januarju 2014.

Raziskava REUS je letos prvič izvedena v javnem in storitvenem sektorju kot skupni projekt konzorcija, ki ga sestavljajo CEU IJS, GI ZRMK, Informa Echo, SURS in Valicon. Doslej je bila štiri leta zapored izvedena v gospodinjstvih. Anketiranih je bilo 744 lokacij oz. organizacij iz naslednjih področij: hoteli, gostinski prostori, prostori javne uprave, banke, zavarovalnice, pošte in drugi upravni in pisarniški prostori, trgovine ter šole, vrtci in drugi prostori za izobraževanje. Navedeni razredi porabijo 85 % energije v javnem in storitvenem sektorju. Celotna uporabna površina stavb, vključenih v raziskavo, pa znaša 19,3 milijona m2.

Udeležene je nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Kumer, ki je poudaril, da so pridobljeni rezultati raziskave dobra podlaga za pripravo ustreznih ukrepov. Z energetsko učinkovitostjo pospešujemo gospodarsko rast, ustvarjamo nova delovna mesta ter zmanjšujemo uvoz energentov in energetsko odvisnost.

 

Izbor rezultatov raziskave REUS 2013 pa je predstavil Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo. Predstavitev je bila organizirana v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije.

Nekatere ključne ugotovitve reaziskave REUS 2013:

 • Skoraj vse anketirane organizacije se zavedajo, da lahko s preprostimi ukrepi zmanjšajo rabo energije.
 • V ukrepe za manjšo rabo energije vlaga 59 % organizacij.
 • Pri 17 % organizacij je bil izdelan energetski pregled poslovnih prostorov.
 • Energetsko izkaznico stavbe pozna 15 % organizacij.
 • 29 % organizacij navaja, da nima izolacije na fasadi. Izolacijo debeline do 10 cm ima četrtina organizacij, nad 10 cm pa 16 %.
 • 8 % organizacij kupuje električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, 19 % pa jih namerava kupovati v naslednjih treh letih.
 • Glavni vir ogrevanja poslovnih prostorov je zemeljski plin, ki ga za ogrevanje uporablja tretjina organizacij. Sledita daljinska toplota ter kurilno olje.
 • Več kot polovica uporabnikov centralnega ogrevanja ima na radiatorjih nameščene termostatske ventile.
 • 70 % organizacij svoje prostore hladi.
 • V povprečju je v organizacijah 29 % vseh prostorov brez varčnih svetil.
 • Več kot polovica uporabnikov IKT opreme električne aparate izklopi iz stanja pripravljenosti, ko jih ne uporabljajo.

Dodatno dimenzijo raziskavi je dala okrogla miza »Energetska učinkovitost v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«, ki je sledila v nadaljevanju. Usmerjena je bila v opredelitev realnih izzivov v javnem in storitvenem sektorju na osnovi rezultatov predstavljene raziskave REUS 2013. Pri soočenju in konstruktivnem usklajevanju so sodelovali predstavniki javne uprave, energetske stroke ter ponudniki energije in energetskih storitev.

Mag. Mojca Vendramin iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor je poudarila, da je vloga javnega sektorja ključna za uresničitev ciljev EU do leta 2020. Stavbe javnega sektorja predstavljajo 10 % fonda v Sloveniji. Vsako leto pa bo potrebno energetsko prenoviti 3 % površin državnih stavb.


Rezultati študije REUS 2013


Podrobnješe informacije

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika