Novica

Znižanje cen električne energije v četrtem četrtletju 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za zadnje tromesečje (oktober - december) leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,6 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 6,1 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za četrto četrtletje (oktober - december) 2014.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. kvartalu leta 2014 znašala 158,45 EUR/MWh in je bila za 1,6 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za vse statistične porabniške skupine gospodinjskega odjema in sicer v rangu od 0,5 % (DE) do 5,0 % (DA). Glede na preteklo četrtletje (3. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 2,5 %.

V obdobju enega leta se je postavka dobava električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 4,2 %, medtem ko je cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, ostala na enakem nivoju. Dajatve za namene energetike (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevek za povečanje energetske učinkovitosti) so se za povprečnega gospodinjskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta povišale za 2,4 %.

V 4. četrtletju 2014 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 44,6 %, delež cene za uporabo omrežja 42,1 %, delež dajatev v energetiki 10,9 %, delež trošarine pa 2,4 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 4. kvartalu leta 2014 znašala 108,56 EUR/MWh in je bila za 6,1 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za vse statistične porabniške skupine industrijskega odjema in sicer v rangu od 5,3 % (IF) do 9,3 % (IC). Glede na preteklo četrtletje (3. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca povišala za 6,4 %.


V obdobju enega leta se je postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, znižala v povprečju za 8,9 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 2,2 %. Dajatve za namene energetike (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevek za povečanje energetske učinkovitosti) so se za povprečnega industrijskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta znižale za 0,8 %.

V 4. četrtletju 2014 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 59,1 %, delež cene za uporabo omrežja 28,6 %, delež dajatev v energetiki 8,9 %, delež trošarine pa 3,4 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika