Novica

Znižanje cen zemeljskega plina tudi v drugem četrtletju 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugi kvartal leta 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je bila za 8,5 % nižja kot enakem obdobju lanskega leta, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 15,6 %.

Povečanje konkurence na maloprodajnem trgu zemeljskega plina prinaša nižje cene.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2013 (april - junij).

 

 
Gospodinjski odjem (april – junij 2013)


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2013 znašala 0,7975 EUR/Sm3 oz. 21,0831 EUR/GJ in je bila zaradi sezonskega vpliva  omrežnine višja za 14,7 % od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju (januar - marec) 2013.


V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 8,5 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D1 (letna poraba manjša od 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 19 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 2. četrtletju 2013 znižala za nadaljnjih 1,4 % glede na 1. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 19,5 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2013 znašal 58,9 %. Zaradi konca kurilne sezone se je v 2. četrtletju 2013 v povprečju za 69 % glede na prejšnje četrtletje povišala omrežnina, čigar delež v strukturi končne cene je 2. kvartalu 2013 znašal 33,5 %. Delež za dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina pa sta v 2. četrtletju 2013 znašala 7,6 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem (april – junij 2013)

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v drugem četrtletju 2013 znašala 0,5536 EUR/Sm3 oz. 14,6334 EUR/GJ in je bila nižja za 2,4 % od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju leta 2013.

V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 15,6 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I3 (10 000 do 100 000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 18 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se v 2. četrtletju 2013 znižala za nadaljnjih 1,3 % glede na 1. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 20,3 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2013 znašal 76,8 %. Omrežnina je bila v 2. četrtletju 2013 v povprečju nižja za 10,2 % glede na prejšnje četrtletje, njen delež v strukturi končne cene pa je 2. kvartalu 2013 znašal 12,3 %. Delež za dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina pa sta v 2. četrtletju 2013 znašala 10,9 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika