how to write essays for college admission how to write an intro for an essay top ten argumentative essay topics sample hypothesis in research paper essay for apply master dissertation proposal outsourcing checklist for writing an essay writing an admission essay youtube argumentative essay example middle school nbn business plans

Novica

Znižanje cen zemeljskega plina tudi v drugem četrtletju 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugi kvartal leta 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je bila za 8,5 % nižja kot enakem obdobju lanskega leta, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 15,6 %.

Povečanje konkurence na maloprodajnem trgu zemeljskega plina prinaša nižje cene.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za drugo četrtletje leta 2013 (april - junij).

 

 
Gospodinjski odjem (april – junij 2013)


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v drugem četrtletju 2013 znašala 0,7975 EUR/Sm3 oz. 21,0831 EUR/GJ in je bila zaradi sezonskega vpliva  omrežnine višja za 14,7 % od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju (januar - marec) 2013.


V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 8,5 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D1 (letna poraba manjša od 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 19 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 2. četrtletju 2013 znižala za nadaljnjih 1,4 % glede na 1. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 19,5 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2013 znašal 58,9 %. Zaradi konca kurilne sezone se je v 2. četrtletju 2013 v povprečju za 69 % glede na prejšnje četrtletje povišala omrežnina, čigar delež v strukturi končne cene je 2. kvartalu 2013 znašal 33,5 %. Delež za dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina pa sta v 2. četrtletju 2013 znašala 7,6 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem (april – junij 2013)

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v drugem četrtletju 2013 znašala 0,5536 EUR/Sm3 oz. 14,6334 EUR/GJ in je bila nižja za 2,4 % od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju leta 2013.

V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 15,6 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I3 (10 000 do 100 000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 18 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se v 2. četrtletju 2013 znižala za nadaljnjih 1,3 % glede na 1. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 20,3 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 2. kvartalu 2013 znašal 76,8 %. Omrežnina je bila v 2. četrtletju 2013 v povprečju nižja za 10,2 % glede na prejšnje četrtletje, njen delež v strukturi končne cene pa je 2. kvartalu 2013 znašal 12,3 %. Delež za dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina pa sta v 2. četrtletju 2013 znašala 10,9 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2020 Portal Energetika