Novica

Zvišanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 4. oktobra 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se modelske cene vseh naftnih derivatov znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 19. do 30. septembra 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov precej znižale. Znižale so se predvsem cene motornih bencinov. V tem obdobju pa je tečaj € nasproti USD močno padel in pomembneje vplival na to, da se kljub močnemu padcu borznih cen modelske cene niso še bolj znižale. Rezultat takšnih gibanj so nižje modelske in prodajne cene vseh naftnih derivatov pred dajatvami (predvsem motornih bencinov).


Vlada RS je dne 3. oktobra 2011 na korespondačni seji sprejela sklep o občutnem zvišanju trošarin na vse naftne derivate in sicer v takšni višini, da se z zvišanjem trošarin ne le v celoti kompenzirajo znižanja modelskih cen, temveč se maloprodajne cene z dajatvami za vse naftne derivate zvišajo za 2%.

 

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 4. do 17. oktobra 2011.


Več


© 2012 - 2022 Portal Energetika