Novica

Zvišanje marže za bencinsko in dizelsko gorivo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 91. redni seji spremenila Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za 1 cent na liter zvišuje najvišjo dovoljeno višino marže za standardno bencinsko in dizelsko gorivo, ki se prodajata na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest.

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 15/2024.

Na podlagi večkratnih pozivov distributerjev se z dopolnitvijo uredbe spreminja najvišja dovoljena višina marže distributerjev, in sicer se:

  • za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95) iz 0,0694 evra/liter zviša na 0,0794 evra/liter,
  • za dizelsko gorivo iz 0,0683 eura/liter zviša na 0,0783 evra/liter.

Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje (KOEL) ostaja nespremenjena in še naprej znaša 0,08 eura/liter.

Zadržanje rasti marž bo pozitivno vplivalo na višino drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov in s tem tudi na inflacijo. Inflacija v Sloveniji je še vedno nad povprečjem inflacije v evrskem območju, kar pomeni, da je treba postopoma zniževati stopnjo inflacije za preprečevanje njenih negativnih posledic na ljudi in poslovno okolje. Rast inflacije sproža rast cen končnih proizvodov in vpliva na cene kreditov, kar zmanjšuje sposobnost ljudi in podjetij, saj zavira potrošnjo in naložbe. V primeru, da se z Uredbo ne bi predlagale omejitve marž, bi se drobnoprodajne cene bencina in dizla zvišale bolj, kar lahko vpliva na konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih oziroma lahko vpliva na socialni položaj končnih potrošnikov.

Uredba začne veljati z naslednjim regulativnim obdobjem, ki se začne 27. februarja 2024 in velja do vključno 25. marca 2024.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika