Javni Pozivi

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet (22SUBV-AVPO13) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (18SUB-OB13) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (69SUB-SOCOB19) Eko sklad, j.s. 17.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila (21SUB-EVPO13) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (66SUB-EVPO19) Eko sklad, j.s. 17.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska električna vozila (20SUB-EVOB13) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (64SUB-EVOB19) Eko sklad, j.s. 17.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (19SUB-OB13) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (68SUB-KV19) Eko sklad, j.s. 24.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov (70SUB-PP19) Eko sklad, j.s. 24.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (67SUB-OBPO19) Eko sklad, j.s. 31.05.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (74SUB-OB19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema za upravljanje z energijo (75SUB-EPPO19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (71SUB-SO19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe (73SUB-sNESOB19) Eko sklad, j.s. 07.06.2019
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (76FS-PO19) Eko sklad, j.s. 21.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (72SUB-sNESLS19) Eko sklad, j.s. 21.06.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (61SUB-LSKI19) Eko sklad, j.s. 22.03.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (77SUB-PN19) Eko sklad, j.s. 22.11.2019
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (65OB19) Eko sklad, j.s. 27.12.2019
Javni poziv za finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (78FS-PO19) Eko sklad, j.s. 27.12.2019
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (26SUB-EVOB14) Eko sklad, j.s. 21.02.2014
Javni poziv za finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (80-EVPO20) Eko sklad, j.s. 13.03.2020
Javni poziv za nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila (27SUB-EVPO14) Eko sklad, j.s. 21.02.2014
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (79SUB-EVOB20) Eko sklad, j.s. 13.03.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 

© 2012 - 2023 Portal Energetika