Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec Mestna občina Slovenj Gradec 08.10.2021
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Eko sklad, j.s. 20.08.2021
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude in kredite v breme rezervnega sklada za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb Eko sklad, j.s. 20.08.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica Občina Brezovica 30.07.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik Občina Lenart, Občina Podlehnik, Občina Sveta Ana 16.07.2021
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2021 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 07.05.2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 30.04.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo Ministrstvo za obrambo 23.04.2021
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 12.03.2021
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 05.03.2021
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) Ministrstvo za infrastrukturo 23.10.2020
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let (UEI-20) Ministrstvo za infrastrukturo 30.09.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica Šolski center Nova gorica 26.06.2020
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 08.05.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina Občina Duplek, Občina Hajdina 10.04.2020
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 28.02.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj Šolski center Ptuj 22.11.2019
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 27.09.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 02.08.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice Občina Brežice 26.07.2019
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana 09.05.2019
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 Ministrstvo za infrastrukturo 03.05.2019
Razpisna dokumentacija za tretjo (ponudbeno) fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 29.04.2019
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika