Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (001/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 29.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 (003/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 02.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (002/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 26.10.2012
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj« CŠOD Ljubljana 24.06.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor Dijaški dom Lizike Jančar 06.07.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 02.08.2019
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-1) E 3, d.o.o. 06.09.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-2) E 3, d.o.o. 08.11.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-1) E 3, d.o.o. 25.04.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-2) E 3, d.o.o. 16.05.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2014-3) E 3, d.o.o. 20.06.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Eko sklad, j.s. 20.08.2021
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude in kredite v breme rezervnega sklada za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb Eko sklad, j.s. 20.08.2021
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2012 (ENSVET 2012) Eko sklad, j.s. 06.06.2012
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za prvo polletje 2013 (ENSVET 2013-1/2) Eko sklad, j.s. 11.01.2013
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za drugo polovico leta 2013 (ENSVET 2013-2/2) Eko sklad, j.s. 12.07.2013
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2014 (ENSVET-2014) Eko sklad, j.s. 14.02.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (ECE-URE 2014) Elektro Celje energija d.o.o. 13.06.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (UREZRKO-1) Elektro energija d.o.o. 11.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (UREZRKO-2) Elektro energija d.o.o. 11.05.2012
Javni razpis UREZRKO 2013 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (1_2013_PO) Elektro energija d.o.o. 29.03.2013
Javni razpis UREZRKO 2013 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (1_2013_JS) Elektro energija d.o.o. 29.03.2013
Ponovno odprtje javnega razpisa UREZRKO 2013 za gospodarstvo (2013_GO) Elektro energija d.o.o. 18.10.2013
Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih (URE_1_2014) Elektro energija d.o.o. 28.03.2014
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije (URE_JP_1_2013) Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. 29.03.2013
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika