Povabila

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja Ministrstvo za infrastrukturo 15.07.2016
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države Ministrstvo za infrastrukturo 21.07.2016
Povabilo k oddaji predlogov operacij, ki bi se izvedle kot demonstracijski/ pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine v OP-EKP 2014-2020 Ministrstvo za infrastrukturo 01.12.2016
Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) 17.03.2017
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 Ministrstvo za infrastrukturo 31.03.2017
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Ministrstvo za infrastrukturo 31.03.2017
Javno povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav za obdobje 10 let Ministrstvo za infrastrukturo 15.06.2017
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020" Ministrstvo za infrastrukturo 23.02.2018
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020" Ministrstvo za infrastrukturo 23.02.2018
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021" Ministrstvo za infrastrukturo 27.02.2019
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021" Ministrstvo za infrastrukturo 27.02.2019
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022" Ministrstvo za infrastrukturo 21.02.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022" Ministrstvo za infrastrukturo 21.02.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" Ministrstvo za infrastrukturo 16.10.2020
Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" Ministrstvo za infrastrukturo 16.10.2020
Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 22.12.2022

© 2012 - 2024 Portal Energetika