Novica

Cene naftnih derivatov spremenjene samo za motorni bencin NMB 98

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/2014), se dne 3. marca 2015 spremeni samo modelska cena za motorni bencin NMB 98.

V obračunskem obdobju od 16. do 27. februarja 2015, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov spremenile. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

 

Ker je Vlada RS, dne 2. marca 2015 znižala trošarine za vse naftne derivate, ostanejo zaradi sprememb modelskih cen nespremenjene vse maloprodajne cene z dajatvami, razen za motorni bencin NMB 98. Tako veljajo od 3. marca 2015 naslednje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  • 1,308 €/liter za motorni bencin NMB 95 (nespremenjeno),
  • 1,345 €/liter za motorni bencin NMB 98 (znižanje za 0,5 €cent/liter),
  • 1,220 €/liter za dizelsko gorivo (nespremenjeno),
  • 0,872 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL (nespremenjeno).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 3. do 16. marca 2015.


© 2012 - 2024 Portal Energetika