Cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:


LIBERALIZACIJA CEN NAFTNIH DERIVATOV V SLOVENIJI 2016 - 2020


Prva faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Več

Druga faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Več

Tretja faza deregulacije cen naftnih derivatov

Vlada RS je na 33. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov. Več


REGULACIJA CEN NAFTNIH DERIVATOV V SLOVENIJI 2021 - 2024


Regulacija cene kurilnega olja

Zaradi naraščajočih cen je pred kurilno sezono 2021/2022 Vlada RS ponovno določila reguliranje prodajne cene (brez dajatev) ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 9. novembra 2021. Več Regulacija je bila dvakrat podaljšana, ukrep je veljal do vključno 23. maja 2022. Več

Za kurilno sezono 2022/2023 je Vlada RS ponovno določila reguliranje cene KOEL, ki velja od 13. septembra 2022. Več

Z izdajo Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je podaljšan sistem regulacije cene KOEL. Režim je v veljavi od 21. junija 2023. Cene se oblikujejo na 14-dni. Več

Regulacija najvišjih cen NMB-95 in Dizel goriva

Vlada RS določila najvišje dovoljene maloprodajne cene bencinskega goriva NMB-95 in dizelskega goriva, ki veljajo od 15. marca 2022. Več
Določene najvišje veleprodajne cene NMB-95 in dizelskega goriva od 1. aprila 2022. Ukrep regulacije maloprodajnih in veleprodajnih cen velja do 30. aprila 2022. Več Ukrep določitve najvišjih maloprodajnih in veleprodajnih cen NMB-95 in dizelskega goriva je bil podaljšan od 11. maja 2022 in je prenehal veljati 20. junija 2022. Več

Regulacija cen NMB-95 in Dizel goriva izven avtocest in hitrih cest

Vlada RS je od 21. junija 2022 za začasno obdobje enega leta uvedla ponovo regulacijo cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Več

Vlada RS je sprejela spremembo in dopolnitev Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero se pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen reguliranih pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest) od 6. decembra 2022 dalje upošteva tudi dodatek za biokomponento. Več

Vlada RS je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za obdobje enega leta podaljšuje trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv. Režim je v veljavi od 21. junija 2023. Cene se oblikujejo na 14-dni. Več

Vlada RS je spremenila Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za 3 cente na liter znižuje najvišjo dovoljeno višino marže za standardno bencinsko in dizelsko gorivo, ki se prodajata na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Režim je bil v veljavi od 5. decembra 2023 do 26. februarja 2024. Več

Vlada RS je spremenila Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za 1 cente na liter zvižuje najvišjo dovoljeno višino marže za standardno bencinsko in dizelsko gorivo, ki se prodajata na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Režim je v veljavi od 27. februarja do 25. marca 2024. Režim je podaljšan do konca veljavnosti uredbe, torej do 21. junija 2024.  Več

Zakonodaja


ARHIV MALOPRODAJNIH CEN REGULIRANIH NAFTNIH DERIVATOV V SLOVENIJI

Regulirane modelske cene določenih naftnih derivatov (brez dajatev) so se do konca septembra 2020 oblikovale na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. 1. 2007 dalje


POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI

Na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES Ministrstvo za infrastrukturo skrbi za izvajanje tedenskega obveščanja o porabniških cenah naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije.

Aktualne informacije glede strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP - avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) za vse države članice EU so javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin (WOB).


STATISTIKA

Statistika strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, Dizelsko gorivo, Ekstra lahko kurilno olje, Industrijsko kurilno olje, UNP - Avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije (brez dajatev, taksa CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, trošarina, DDV, maloprodajna cena) je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. Povezava do statističnih podatkov


© 2012 - 2024 Portal Energetika