Cene naftnih derivatov

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz:


LIBERALIZACIJA CEN NAFTNIH DERIVATOV V SLOVENIJI


Prva faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 98 ali več-oktanskega (NMB-98) ter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji se od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Več

Druga faza deregulacije cen naftnih derivatov

Prodajne cene (brez dajatev) neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Več

Tretja faza deregulacije cen naftnih derivatov

Vlada RS je na 33. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejela Informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov. Več


POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI

Na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES Ministrstvo za infrastrukturo skrbi za izvajanje tedenskega obveščanja o porabniških cenah naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije.

Aktualne informacije glede strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin 95-oktanski, dizelsko gorivo, UNP - avtoplin, ekstra lahko kurilno olje) za vse države članice EU so javno objavljene na spletni strani Weekly Oil Bulletin (WOB).


STATISTIKA

Statistika strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov (NMB 95, NMB 98, Dizelsko gorivo, Ekstra lahko kurilno olje, Industrijsko kurilno olje, UNP - Avtoplin) na nacionalnem nivoju Slovenije (brez dajatev, taksa CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, trošarina, DDV, maloprodajna cena) je na voljo v časovnih vrstah na letnem in četrtletnem nivoju od leta 2008 dalje. Povezava do statističnih podatkov


ARHIV MALOPRODAJNIH CEN REGULIRANIH NAFTNIH DERIVATOV V SLOVENIJI

Regulirane modelske cene določenih naftnih derivatov (brez dajatev) so se do konca septembra 2020 oblikovale na podlagi vsakokratno veljavne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. V skladu z uredbo so se cene naftnih derivatov spreminjale na vsakih 14 dni.

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov od 1. 1. 2007 do konca regulacije (30. 9. 2020)


© 2012 - 2021 Portal Energetika