Novica

Amandmaji k predlogu novele Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 32. redni seji soglašala z amandmaji k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki vsebuje določene redakcijske popravke.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je oblikovalo manjše, predvsem redakcijske popravke predloga Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Poleg tega je ministrstvo spremenilo rok za posredovanje seznama odjemalcev, ki imajo regulirano ceno električne energije, na Javno agencijo SPIRIT - rok je sedaj 10. februar 2023.

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil objavljen 27. decembra 2022, je določil tri sklope pomoči:

  • subvencije za »pomoč za gospodarstvu«,
  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter
  • ugodna posojila Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in SID banke za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Vlada je 30. decembra 2022 izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki vpliva na zakon, saj regulira cene za mikro, mala in srednje velika podjetja, zato je ministrstvo pripravilo zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Ta predlog je Vlada že potrdila 12. januarja 2023. Po noveli zakona upravičenec, ki ima regulirano ceno električne energije, ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije (to je trenutno do 30. junija 2023), niti ni upravičen do pomoči za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Do pomoči so še vedno upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki koristijo zemeljski plin in tehnološko paro.

Predlog zakona se bo obravnaval po nujnem postopku. Oddaja vlog preko javne agencije SPIRIT SLOVENIJA  po zakonu o pomoči gospodarstvu se bo začela izvajati sredi februarja 2023, zato je potrebno, da se sprememba in dopolnitve zakona čim prej sprejmejo. Rok za oddajo vlog preko spletne aplikacije je 28. februar 2023 do 12:00 ure.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika