Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v obdobju januar - september 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - september 2014 znašal 17.458 GWh, kar je za 2,4 % več kot je bilo v enakem obdobju leta 2013. V obdobju januar - september 2014 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 9.486 GWh in je bila za 1 % manjša kot v obdobju januar – september 2013.

V obdobju januar - september 2014 je znašal prevzem električne energije 17.458 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 12.434 GWh oz. 71,2 % in uvoz 5.024 GWh oz. 28,8 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 11.629 GWh oz. 66,6 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 805 GWh oz. 4,6 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - september 2014 s prevzemom v enakem obdobju leta 2013 kaže na povečanje pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 6,6 %, pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 11,1 % in pri skupnem prevzemu za 2,4 % ter na zmanjšanje prevzema električne energije pri uvozu za 7,1 %. V obdobju januar - september 2014 je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 povečanje pri proizvodnji NEK za 2,8 % in zaradi ugodne hidrologije v letu 2014 pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 34,4 % ter zmanjšanje pri proizvodnji TE na prenosnem omrežju za 17,7 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - september 2014 znašala 9.486 GWh oz. 54,3 % in izvoz 7.428 GWh oz. 42,5 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 7.681 GWh oz. 44 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 1.544 GWh oz. 8,8 % in poraba ČHE Avče 261 GWh oz. 1,5 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - september 2014 znašale 545 GWh oz. 3,1 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - september 2014 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 povečala pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 2 % in pri izvozu električne energije za 7,9 %. Primerjava z obdobjem januar - september 2013 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v enakem obdobju leta 2014 pri distribucijskih odjemalcih za 1,2 %, pri porabi ČHE Avče za 12,7 % in pri neto porabi v Sloveniji za 1 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile  v obdobju januar - september 2014 v primerjavi z enakem obdobjem leta 2013 manjše za 5,5 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2021 Portal Energetika