Novica

Cena dizelskega goriva nespremenjena, cene drugih derivatov nižje

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/12), se 20. avgusta 2013 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Opolnoči se razen dizelskega goriva modelske cene vseh drugih naftnih derivatov nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 5. do 16. avgusta 2013), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se z izjemo dizelskega goriva borzne cene vseh ostalih naftnih derivatov nekoliko znižale. V tem obdobju se tečaj € v odnosu na USD skoraj ni spremenil in ni vplival na višino modelskih cen.

Ker Vlada RS dne 19. avgusta 2013 ni spremenila višine trošarin, so se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesle v spremembe maloprodajnih cen z dajatvami. Zato se dne 20. avgusta 2013 razen dizelskega goriva maloprodajne cene z dajatvami vseh ostalih naftnih derivatov nekoliko znižajo in sicer se cena motornega bencina NMB 95 zniža za 1,8 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 1,7 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 0,2 centa/liter. Cena dizelskega goriva ostane nespremenjena.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 20. avgusta do 02. septembra 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika