Novica

Cena motornega bencina NMB 98 nižja, cene drugih naftnih derivatov nespremenjene

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/13), se dne 30. septembra 2014 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se tega dne modelske cene vseh naftnih derivatov znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 15. do 26. septembra 2014), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov znižale. Tečaj USD se je v odnosu na € v tem obdobju nekoliko zvišal, kar je imelo za posledico, da so se modelske cene niso toliko znižale, kot so se znižale vrednosti borznih kotacij.

Vlada RS je dne 29. septembra 2014 zvišala trošarine, in sicer v takšnem obsegu, da se maloprodajne cene z dajatvami kljub znižanju vseh modelskih cen z izjemo cene motornega bencina NMB 98 (zaradi zaokroževanja) niso spremenile. Zato se dne 30. septembra 2014, z izjemo cene motornega bencina NMB 98, ki se zniža za 0,6 centa/liter, maloprodajne cene drugih naftnih derivatov z dajatvami ne spremenijo.

Glede na določila Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov nove cene naftnih derivatov veljajo od 30. septembra do 13. oktobra 2014.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika