Novica

Cene električne energije na maloprodajnem trgu za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2020 znašala 152 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta znižala za 5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 107 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 5 %.

Tržna postavka cene električne energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 8 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2020 in celotno leto 2020.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2020 znašala 152,0 EUR/MWh in je bila za 5 % nižja kot leta 2019. Znižanje je posledica ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19, ki so veljali od 1. marca do 31. maja 2020.

Postavka cene električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v letu 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 62,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 8 %. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana za celotno področje države, je znašala 46,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 12 %. Omrežnina je bila toliko nižja zaradi ukrepa začasnega nezaračunavanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč za gospodinjske odjemalce v aprilu in maju 2020. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2020 znašale 12,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja prispevka OVE+SPTE v aprilu in maju 2020 na celoletnem nivoju pomenilo v povprečju 27 % manj kot v letu 2019. Trošarina je v letu 2020 znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V letu 2020 je delež tržne postavke električna energija v strukturi maloprodajne cene znašal 40,8 %, delež omrežnine 30,8 %, delež dajatev v energetiki 8,4 %, delež trošarine 2,0 % in delež davka na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:  


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2020 znašala 107,2 EUR/MWh in je bila za 5 % višja kot leta 2019.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v letu 2020 znašala v povprečju 57,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 9 %. Regulirana cena omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je v povprečju v letu 2020 znašala 17,8 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 2 %. Dajatve za namene energetike so v letu 2020 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo zvišanje za 1 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2020 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh, kar je za 1 % manj kot leta 2019.

V letu 2020 je delež tržne postavke električna energija znašal 65,9 %, delež omrežnine 20,2 %, delež dajatev v energetiki 11,0 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika