Novica

Cene električne energije za gospodinjstva bodo v letu 2024 delno regulirane

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 76. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Zakon o kontroli cen v 8. členu določa, da lahko Vlada z uredbo v določenih primerih določi ustrezne ukrepe kontrole cen.

Cene električne energije na veleprodajnih trgih so v letu 2023 padle. Na Sloveniji cenovno najbližji madžarski borzi HUDEX so se cene pasovne energije v letu 2023 za leto 2024 gibale od 250 do 135 €/MWh, cene za trapezno energijo so bile od pasovnih višje za 20 do 40 €/MWh. Na podlagi borznih cen je težko ugotoviti, kakšne so dejanske nakupne cene dobaviteljev za energijo v letu 2024, saj je zaradi nihanja to v veliki meri odvisno od trenutka izvedbe nakupov. Najnižja pasovna cena v letu 2023 za leto 2024 je bila okrog 135 €/MWh, najnižja trapezna cena pa 140 €/MWh. Terminske cene v letu 2022 so bile še višje, in tudi nakupi v letu 2022 bodo vplivali na oblikovanje prodajne cene za gospodinjstva. Jasno je le, da so veleprodajne cene še vedno višje od vladne omejitve za gospodinjstva, ki znaša 100 €/MWh. Glede na trenutne borzne cene in glede na nabave v letih pred in med 2023 lahko ocenimo, da bi se cene za gospodinjstva v letu 2024 lahko dvignile na raven med 150 €/MWh in 200 €/MWh, če vlada ne bi sprejela ukrepa omejitve cene.

Cilj nove omejitve je postopna odprava regulacije brez cenovnega šoka. Ukrep omejitve cene električne energije je zato uveljavljen za 90 % dejanske porabe odjemalcev. Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije (brez vključenega DDV) znašajo:

  • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
  • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
  • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh.

Za preostalih 10 % porabe odjemalcev bodo gospodinjstva plačala električno energijo po tržni ceni, ki jo bodo prosto določili dobavitelji. Na ta način se spodbuja učinkovita raba, omogočena je konkurenca med dobavitelji, omogočen pa je tudi postopen prehod nazaj v prost trg.

Dobavitelji, ki od uveljavitve uredbe dobavljajo električno energijo gospodinjskim in odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah ali odjemu skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Uredba bo veljala od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024. Uredba ne velja za gospodarstvo, saj cene delno omejuje zgolj za gospodinjstva.

Prihranki za odjemalce

Ukrep delne regulacije cen električne energije v primerjavi z neposeganjem na trg prinaša prihranek mesečnega zneska položnice:

  • za povprečnega gospodinjskega odjemalca (letna poraba 4035 kWh, obračunska moč 7 kW, dvotarifno merjenje) bo mesečni račun za elektriko nižji za 20 % (mesečni prihranek 18,10 EUR);
  • za večjega gospodinjskega odjemalca (štiri člansko gospodinjstvo z letno porabo 10 MWh, obračunska moč 10 kW, dvotarifno merjenje) bo mesečni račun za elektriko 21 % nižji (mesečni prihranek 44,90 EUR).

Podrobnejše informacije

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika