Novica

Cene električne energije za gospodinjstva v letu 2011 višje v povprečju za 6 %

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju je konec leta 2011 znašala 142,84 EUR/MWh in je bila za 5,9 % višja kot konec leta 2010.

Direktorat za energijo je objavil letno poročilo "Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2011", v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2010 in 2011.

V analizi lahko bralci preko prikaznih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo osnovne ponudbe dobaviteljev. Prikazana je tudi utežena struktura cene električne energije na nacionalnem nivoju ter mesečni in letni prihranek pri zamenjavi dobavitelja.

Dobavitelj Elektro Celje Energija je sredi julija 2011 povišal tarifne postavke dobave energije v povprečju za 6 % na enotarifnem merjenju in za 10 % na dvotarifnem merjenju. Avgusta 2011 je uvedel dodatno  zaračunavanje nadomestila za vodenje in obdelavo računa v višini 0,69 EUR/merilno mesto.

Dobavitelj Elektro Maribor Energija Plus v začetku junija 2011 povišal tarifne postavke dobave energije v povprečju za 6 % ter poenotil cenik za vse stopnje odjema na dvotarifnem merjenju.  Dobavitelj v letu 2011 ni zaračunaval dodatnih stroškov nadomestila za vodenje in obdelavo računa.

Dobavitelj Elektro Energija je v začetku julija 2011 ukinil progresivni sistem obračunavanja prekomerne porabe električne energije, hkrati pa povišal tarifne postavke dobave energije v povprečju za 16 % na enotarifnem merjenju in za 28 % na dvotarifnem merjenju. Dodatno so se tudi v letu 2011 zaračunavali mesečni stroški nadomestila za vodenje in obdelavo računa v višini 0,69 EUR/merilno mesto.

Dobavitelj Elektro Gorenjska Prodaja je v začetku julija 2011 v povprečju za tretjino znižal tarifne postavke za dobavo električne energije večjim gospodinjskim odjemalcem 4. stopnje, za ostale stopnje odjema pa so cene dobave ostale na nivoju iz decembra 2010. Dobavitelje je ohranil progresivni način zaračunavanja prekomerne porabe energije in dodatno zaračunavanje nadomestila za vodenje in obdelavo računa v višini 0,68 EUR/merilno mesto.

Dobavitelj E3 je v začetku avgusta 2011 povišal tarifne postavke dobave energije v povprečju za 9 % na enotarifnem merjenju in za 6 % na dvotarifnem merjenju ter uvedel dodatno  zaračunavanje nadomestila za vodenje in obdelavo računa v višini 0,65 EUR/merilno mesto.

Dobavitelj GEN-I je s 1. januarjem 2011 povišal tarifne postavke dobave energije v povprečju za 11 % na enotarifnem merjenju in za 8 % na dvotarifnem merjenju. Hkrati je bil poenoten cenik za vse stopnje odjema glede na način merjenja. Dobavitelj v letu 2011 ni zaračunaval dodatnih stroškov nadomestila za vodenje in obdelavo računa.

Dobavitelja Petrol in Petrol Energetika v letu 2011 nista spreminjala cen dobave energije, ki so ostale na ravni iz oktobra 2010. Prav tako nista zaračunavala dodatnih stroškov nadomestila za vodenje in obdelavo računa.


Rezultati analize cen električne energije kažejo, da je bil konec leta 2011 dobavitelj GEN-I za povprečnega odjemalca na dvotarifnem merjenju pri ceni dobave energije (vključno z nadomestilom dobavitelja) cenejši do 27 %, v končnem mesečnem znesku računa pa cenejši do 13,6 % od ostalih dobaviteljev.

Povprečni slovenski porabnik na najbolj zastopanem segmentu odjema (II. stopnja dvotarifno merjenje), na III. stopnji dvotarifnega merjenja ter povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T z dnevno porabo 11,2 kWh) je v letu 2011 plačeval najvišji znesek mesečnega računa pri dobavitelju Elektro Energija.

Najdražji dobavitelj za manjše porabnike na I. stopnji enotarifnega merjenja je bil konec leta 2011 Elektro Celje Energija, na I. stopnji dvotarifnega merjenja pa Elektro Energija.

Najdražji dobavitelj za povprečnega odjemalca na II. in III. stopnji enotarifnega merjenja ter za povprečnega odjemalca na enotarifnem merjenju (AVER SLO - ET) je bil konec leta 2011 dobavitelj Elektro Celje Energija.
Najdražji za velike nadstandardne odjemalce na IV. stopnji (enotarifno in dvotarifno merjenje) je bil konec leta 2011 dobavitelj E3.

Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju je konec leta 2011 znašala 142,84 EUR/MWh in je bila za 5,9 % višja kot konec leta 2010. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju za povprečnega slovenskega odjemalca na enotarifnem merjenju je konec leta 2011 znašala 163,87 EUR/MWh in je bila za 2,9 % višja kot konec leta 2010.

Oba elementa, katerih določanje cen se določa prosto na trgu in je v pristojnosti dobaviteljev (cena za dobavo energije in stroški nadomestila dobavitelja) na nacionalnem nivoju v letu 2011 za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju predstavljata skupaj 48,5 % končne cene računa za električno energijo.

Povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju bi ob zamenjavi dobavitelja lahko mesečno prihranil do 7,06 EUR, prihranek na letnem nivoju pa bi znašal največ 83,18 EUR. Povprečni slovenski odjemalec na enotarifnem merjenju bi ob zamenjavi dobavitelja mesečno prihranil do 4,52 EUR, prihranek na letnem nivoju pa bi znašal do 53,25 EUR.

 


Povezava do celotnega poročila
© 2012 - 2021 Portal Energetika