Cene električne energije

Poročila s področja cen električne energije se osredotočajo na preučevanje in analiziranje strukture cene električne energije v Sloveniji na področju gospodinjskega odjema. Po popolnem odprtju trga električne energije od julija 2007 dalje lahko tudi gospodinjski odjemalci prosto izbirajo dobavitelja.

Namen analize cen električne energije gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji je transparentno prikazati stroške mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov električne energije po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji. Bralci lahko v analizi preko prikazanih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo osnovne ponudbe dobaviteljev.

V analizi je predstavljena struktura končne maloprodajne cene električne energije ter načini obračunavanja cen dobave energije posameznih dobaviteljev. Sledi tabelarični prikaz strukture vseh elementov mesečnega računa za elektriko (v EUR) za posamezne skupine odjema glede na veljavne cene konec obravnavanega leta in predhodnega leta, koeficient spremembe cen med letoma ter odstotkovni prikaz strukturnih deležev vseh elementov računa v obravnavanem letu. Na koncu je na podlagi doseženih tržnih deležev prodane električne energije vseh dobaviteljev za posamezne skupine odjema izračunana še referenčna cena električne energije gospodinjskih odjemalcev na nacionalnem nivoju.

Poročilo se zaključi s primerjalno analizo mesečnega stroška dobave energije in nadomestila dobavitelja ter končnega maloprodajnega zneska mesečnega računa vseh dobaviteljev, kjer je za posamezne skupine odjema razvidno, kateri dobavitelj je bil v obravnavanem letu najcenejši in najdražji.

Poročilu so na koncu dodane še priloge s prikazom števila odjemalcev, deleža enotarifnega in dvotarifnega merjenja energije in doseženi tržni deleži dobaviteljev v obravnavanem letu. Ločeno je prikazan delež od skupne cene, ki pripada dobavitelju (cena dobave + nadomestilo) in končna maloprodajna cena  električne energije po dobaviteljih in na nacionalnem nivoju (v EUR/MWh) ter mesečni in letni prihranek končnega maloprodajnega zneska električne energije pri morebitni zamenjavi dobavitelja (v EUR) kot razlika med najdražjo in najcenejšo ponudbo.


ARHIV POROČIL


STATISTIČNE ČASOVNE VRSTE


© 2012 - 2024 Portal Energetika