Novica

Cene motornih bencinov višje, dizelskega goriva in kurilnega olja pa nižje

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/13), se dne 1. aprila 2014 spremenijo modelske cene naftnih derivatov. Tega dne se modelske cene motornih bencinov nekoliko zvišajo, modelske cene srednjih destilatov pa nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 17. do 28. marca 2014), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov nekoliko zvišale, borzne cene dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL pa nekoliko znižale. V tem obdobju se je zvišal tudi tečaj USD v odnosu na €, kar je vplivalo na dodatno zvišanje modelskih cen.

Ker Vlada RS dne 31. marca 2014 ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v maloprodajne cen z dajatvami. Posledica te vladne odločitve je zvišanje maloprodajnih cen z dajatvami za motorne bencine in znižanje cen za dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL. Dne 1. aprila 2014 se cena motornega bencina NMB 95 z dajatvami zviša za 0,3 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 je višja za 0,9 centa/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 0,6 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL z dajatvami je nižja za 0,8 centa liter.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 1. do 14. aprila 2014.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika