Novica

Cene naftnih derivatov se ne spreminjajo

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 9. avgusta 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se modelske cene vseh naftnih derivatov nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 25. julija do 5. avgusta 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov najprej nekoliko zvišale, na koncu obračunskega obdobja pa so se občutno znižale. Gibanje tečaja USD v odnosu na tečaj € ni pomembneje vplivalo na izračun modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so nekoliko nižje modelske in prodajne cene vseh naftnih derivatov pred dajatvami.

 

 

Vlada RS je dne 8. svgusta 2011 na korespondačni seji sprejela sklep o zvišanju višine trošarin na vse naftne derivate in sicer v takšni višini, da se z zvišanjem trošarin kompenzirajo znižanja modelskih cen. Zato se dne 9. avgusta 2011 maloprodajne cene naftnih derivatov z dajatvami ne spremenijo.
 

 

 

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov ostanejo nespremenjene

cene naftnih derivatov v veljavi še od 9. do 22. avgusta 2011.


© 2012 - 2022 Portal Energetika