Novica

Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2022 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 3 % in UNP – avtoplina za 6 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 2 %.

Nabavne cene pogonskih goriv so se v obdobju enega leta povišale povprečno za 60 %.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2022.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 1. četrtletju 2022 znašale:

  • 1,404 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,613 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,460 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 1,005 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,881 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v 1. četrtletju 2022 so se v obdobju treh mesecev (glede na 4. četrtletje 2021) spremenile. Maloprodajna cena NBM-95 in NMB-98 je bila višja za 6 %, dizelskega goriva za 3 %, UNP – avtoplina pa za 6 %, medtem ko je bila maloprodajna cena KOEL zaradi uvedbe ponovne regulacije s strani Vlade RS nižja za 2 %. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so neugodne razmere na nabavnem trgu energentov, saj se je cena surove nafte v 1. četrtletju 2022 gibala med 90 in 130 USD na sodček. Posledično so porastle neto cene goriv (brez davkov in dajatev), ki so se glede na preteklo četrtletje povišale za 11 % pri NBM-95 in NMB-98, za 9 % pri dizelskem gorivu, za 7 % pri UNP – avtoplinu ter za 5 % pri KOEL. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 1. četrtletju 2022 niso spremenjali in so ostali na ravni postavk iz leta 2018. S 1. februarjem 2022 je Vlada RS v okviru interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov znižala zneske trošarin za pogonska goriva (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, ELKO). Za opazovano obdobje treh mesecev je to pomenilo za 3 % nižjo trošarino na bencinsko gorivo (NMB-95 in NMB-98), za 9 % nižjo trošarino na dizelsko gorivo in za 29 % nižjo trošarino na ELKO.

Oblikovanje cene ELKO je od 9. novembra 2021 modelsko regulirano z omejitvijo najvišje dovoljene distribucijske marže, kar pomeni približno za desetino nižjo maloprodajno ceno, kot če bi veljale tržne cene. Ukrep je v veljavi do konca maja 2022.

Zaradi nestabilnosti pri dobavah in izjemnemu dvigu cen nafte na trgih (zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino) se je Vlada RS s 15. marcem 2022 z namenom umiritve trga odločila za regulacijo pogonskih goriv na podlagi fiksne cene. Določila je najvišje dovoljene maloprodajne cene (za NMB-95 je ta znašala 1,503 EUR/liter, za dizel pa 1,541 EUR/liter) na podlagi zadnje 7-dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo. 31. marca 2022 so bile določene še najvišje dovoljene veleprodajne cene z DDV, ki so morale biti vsaj za za 0,2 EUR/liter nižje od maloprodajnih cen. Začasni ukrep regulacije cen je veljal do 30. aprila 2022, saj so se v vmesnem obdobju razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale.

Na letni ravni so se referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v obdobju enega leta (1. četrtletje 2022 glede na 1. četrtletje 2021) zvišale pri NMB-95 za 29 %, pri NMB-98 za 31 %, pri dizelskem gorivu za 28 %, pri UNP – avtoplinu za 42 % in pri KOEL za 12 %. Neto cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta narasle za 58 % pri NMB 95, za 56 % pri NMB 98, za 61 % pri dizelskem gorivu, za 54 % pri UNP – avtoplinu in za pri 26 % KOEL.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti. Od leta 2022 dalje se v statistiki dodatno spremljata ceni za standardno in premium dizelsko gorivo.

Povezava na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika