Novica

Regulacija cene ELKO podaljšana do konca maja 2022

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 366. dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero še za mesec dni podaljšuje regulacijo cene kurilnega olja ekstra lahkega (ELKO). Marža distributerjev je navzgor omejenana na maksimalno 6 centov na liter kurilnega olja. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 55/2022.

Uredba velja od 21. aprila 2022.

Zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih in vojne v Ukrajini se v prid državljanov in zaradi zaščite najbolj ranljivih podaljša veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov za nadaljnjih 30 dni. Cena kurilnega olja je bila deregulirana od 12. aprila 2016, ponovno pa se je Vlada odločila za reguliracijo oblikovanja cene od 9. novembra 2021.

V uredbi je določen enak način oblikovanja cen kurilnega olja, kakor v obdobju pred liberalizacijo cen aprila 2016. Cene se oblikujejo na podlagi predpisane metodologije, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja. Marža distributerjev je določena v absolutnem znesku in znaša 0,06 EUR/liter.

Za prvi izračun povprečne 14 dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 11. do 22. aprila 2022, začetno 14-dnevno obdobje reguliranih cen po uredbi pa bo od 26. aprila do 9. maja 2022. Od 21. do 25. aprila 2022 bo najvišja prodajna cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 19. aprila 2022. V tem obdobju znaša najvišja maloprodajna cena z vključenim DDV in brez vključenih stroškov prevoza 1,258 EUR/liter.

Arhiv reguliranih cen naftnih derivatov

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika