Novica

Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2024

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2024 znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva nižje za 6%, dizelskega goriva za 7% in UNP – avtoplina za 3%. Maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 6%.

Nabavne cene pogonskih goriv so se v treh mesecih znižale v povprečju za desetino.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavilo podatke strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2024.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 1. četrtletju 2024 znašale:

  • 1,437 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,704 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,488 EUR/l za standardno dizelsko gorivo (Dizel Standard),
  • 1,813 EUR/l za premium dizelsko gorivo (Dizel Premium),
  • 1,115 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (ELKO),
  • 0,826 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v 1. četrtletju 2024 so se v obdobju treh mesecev (glede na 4. četrtletje 2023) znižale. Maloprodajna cena NBM-95 je bila nižja za 6%, NMB-98 za 4%, Dizel Standard za 7%, Dizel Premium za 8%, UNP – avtoplina za 3% in maloprodajna cena ELKO nižja za 6%. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so bile stabilne razmere na nabavnem trgu energentov, saj je povprečna borzna cena surove nafte (Brent Crude Oil) v 1. četrtletju 2024 znašala 82 USD na sodček, kar je bilo za dober 1% nižje kot v zadnjem četrtletju 2023. Nadaljeval se je trend rahle depreciacije USD glede na EUR, pri čemer se je menjalni tečaj gibal med 1,07 in 1,10 USD za EUR.

Posledično so se neto cene goriv (brez davkov in dajatev) glede na preteklo četrtletje znižale za 9% pri NBM-95, za 6% pri NMB-98, za 11% pri vseh dizelskih gorivih, za 3% pri UNP – avtoplinu ter za 9% pri ELKO. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 1. četrtletju 2024 niso spremenili. Po izteku interventnega ukrepa se od maja 2023 dalje ponovno v celoti obračunava okoljska dajatev CO2.

Z namenom ohranjanja dostopnosti maloprodajnih cen in uravnavanja prilivov v državni proračun je Vlada RS razmere na trgu naftnih derivatov koristila za prilagajanje višine trošarin. Medtem ko je bila trošarina za bencinsko gorivo v 1. četrtletju 2024 v povprečju nižja za 1% in za dizelsko gorivo nižja za 2%, je bila trošarina za ELKO v povprečju za 14% višja kot v preteklem 4. četrtletju 2023. K blažitvi rasti maloprodajnih cen je prispevala regulacija cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na bencinskih servisnih površinah zunaj avtocest in hitrih cest in cene ELKO ter v okviru tega dodaten ukrep znižanja marž na pogonska goriva.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov so se na letni ravni gibale različno. Medtem ko se je v obdobju enega leta (1. četrtletje 2024 napram 1. četrtletje 2023) cena pogonskega bencinskega goriva NMB-95 zvišala za 8% in NMB-98 goriva za 5%, se je cena dizelskega goriva znižala za 2%. Maloprodajna cena ELKO se je v obdobju enega leta povišala za 1%. Neto cene brez davkov in dajatev so za vse derivate v obdobju enega leta padle; in sicer so bile nižje za 8% pri NMB-95, za 6% pri NMB-98, za 12% pri DIZEL Standard, za 10% pri DIZEL Premium gorivu, za 8% pri ELKO in 14% pri UNP – avtoplinu. Trošarina za bencinsko gorivo se je v enoletnem obdobju za bencinsko gorivo povišala za četrtino, za dizelsko goriva za desetino, za ELKO pa je bila višja za 1%.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti.

Povezava na statistične podatke

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika