Novica

Cene vseh naftnih derivatov z dajatvami - razen cene za motorni bencin NMB 98 - nespremenjene

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 79/11), se dne 18. septembra 2012 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Modelske cene vseh naftnih derivatov se nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.


V obračunskem obdobju (od 3. do 14. septembra 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov nekoliko znižale, borzne cene dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL pa se niso pomembneje spremenile. V tem obdobju se je tečaj € v odnosu na USD precej okrepil in vplival na dodatno znižanje modelskih cen motornih bencinov in na manjše znižanje cen dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL.

Vlada RS je 17. septembra 2012 zvišala višino trošarin na vse naftne derivate, in sicer v takšni višini, da ostajajo cene vseh naftnih derivatov z dajatvami (razen cene za motorni bencin NMB 98, ki se zaradi sistema zaokroževanja zniža za 0,1 cent/liter) v naslednjem obračunskem obdobju nespremenjene.


Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo obstoječe cene naftnih derivatov ostale v veljavi do 1. oktobra 2012.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika