Novica

Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika referenčnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 4. četrtetje in celotno leto 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2022 znašala 80 EUR/MWh in se v obdobju enega leta povišala za 44%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 78 EUR/MWh, kar je 77% več kot leta 2021.

Postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 91%, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 124%.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture referenčnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2022 in celotno leto 2022.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2022 znašala 95,0 EUR/MWh in je bila za 3% višja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2022. Z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina, je vlada za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom. Postavka cena zemeljskega plina je tako za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 4. trimesečju 2022 znašala 71,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 16% povišanje glede na četrtletje pred tem.

Na celoletnem nivoju je za povprečnega gospodinjskega odjemalca maloprodajna cena v letu 2022 znašala 80,4 EUR/MWh, kar je 44% več od povprečne cene v letu 2021.

Postavka cena zemeljskega plina je v letu 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 50,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega povišala za 91%. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2022 znašala 12,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2%. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2022 znašale 4,1 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta znižale za 17%. Trošarina je znašala 1,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v letu 2022 na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za 40% glede na leto 2021. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen zemeljskega plina se na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem zemeljskega plina od 1. septembra 2022 dalje obračuna nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5%.

V letu 2022 je delež postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 62,5%, delež omrežnine 15,5%, delež dajatev 5,1%, delež trošarine 1,3% in delež davka na dodano vrednost 15,6% končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2022 znašala 77,5 EUR/MWh in je bila za 12% nižja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2022. Postavka cena zemeljskega plina, kot kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 4. trimesečju 2022 znašala 63,5 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 6% manj kot četrtletje pred tem, ko je bila evidentirana najvišja četrtletna cena v letu 2022.

Na celoletnem nivoju je za povprečnega negospodinjskega odjemalca maloprodajna cena v letu 2022 znašala 78,4 EUR/MWh in je bila za 77% višja od povprečne cene v letu 2021.

Postavka cena zemeljskega plina je v letu 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 59,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 124%. Omrežnina je v letu 2022 znašala 4,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 29%. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2022 zaračunane dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) v skupni višini 2,3 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 28% manj kot leta 2021. Zaračunana trošarina je v letu 2022 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,5 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin predstavljajo za 44% manj kot leto prej.

V letu 2022 je delež postavke cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 89,5%, delež omrežnine 6,4%, delež dajatev 3,4% in delež trošarine 0,7% cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika