Novica

Podaljšanje ukrepa znižanih trošarin za energente in električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 9. redni seji sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarin za energente in električno energijo. Z ukrepom se ohranjajo trenutno veljavne nižje trošarine z namenom blaženja energetske draginje. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 99/2022.

Z ohranitvijo nižjih trošarin se omejujejo visoke cene in pomaga pri reševanju stisk posameznikov.

Vlada RS je v okviru interventnih ukrepov za naslavljanje visokih cen energentov za polovico znižala znesek trošarine za električno energijo in trošarine energentov za ogrevanje (kurilnega olja in zemeljskega plina). Znižala je tudi trošarine za pogonska goriva, za bencinsko gorivo za 5 %, za dizelsko gorivo pa za 15 %. Ukrepi, ki so začeli veljati 1. februarja 2022, so bili že enkrat podaljšani in bi se iztekli 31. julija 2022.

V okviru ukrepov za zajezitev energetske draginje je Vlada RS danes sprejela uredbo, s katero se sprejeti ukrepi znižanih trošarin na energente in električno energijo ohranjajo tudi v prihodnje.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

S sprejeto uredbo se ohranjajo trenutno veljavne trošarine, ki:

  • za bencinsko gorivo znašajo 0,359 evra/liter;
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) znašajo 0,330 evra/liter;
  • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje (esktra lahko kurilno olje) znašajo 0,07875 evra/liter;
  • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje znašajo 0,86 evra za MWh;
  • za električno energijo s stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto znašajo 1,525 evra za MWh,
  • za električno energijo s stopnjo nad 10.000 MWh/leto znašajo 0,90 evra za MWh.

Uredba začne veljati 1. avgusta 2022.  

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika