Novica

Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu za leto 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika referenčnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 4. četrtletje in celotno leto 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2023 znašala 102 EUR/MWh in se v obdobju enega leta povišala za 26%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 79 EUR/MWh, kar je 1% več kot leta 2022.

Postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 43%, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 2%.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture referenčnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2023 in celotno leto 2023.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2023 znašala 109,6 EUR/MWh in je bila za 3% nižja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2023. Z namenom lažje premostitve energetske draginje je Vlada RS z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema za obdobje od 1. septembra 2022 do konca leta 2023 omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom. Postavka cena zemeljskega plina je tako za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 4. trimesečju 2023 znašala 68,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 4% znižanje glede na četrtletje pred tem.

Na celoletnem nivoju je za povprečnega gospodinjskega odjemalca maloprodajna cena v letu 2023 znašala 101,5 EUR/MWh, kar je 26% več od povprečne cene v letu 2022.

Postavka cena zemeljskega plina je v letu 2023 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 71,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega povišala za 43%. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2023 znašala 13,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 6%. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE+SPTE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2023 znašale 3,0 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za 26%. Trošarina je znašala 0,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v letu 2023 na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za 18% glede na leto 2022. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen zemeljskega plina se je na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem zemeljskega plina do 31. maja 2023 obračunala nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5%.

V letu 2023 je delež postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 70,7%, delež omrežnine 13,0%, delež dajatev 3,0%, delež trošarine 0,8% in delež davka na dodano vrednost 12,5% končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. trimesečju 2023 znašala 79,0 EUR/MWh in je bila za 12% višja od maloprodajne cene v 3. trimesečju 2024. Postavka cena zemeljskega plina (kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev) je v 4. trimesečju 2023 znašala 55,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 14% več kot četrtletje pred tem in 27% manj kot v 1. trimesečju 2023, ko je bila evidentirana najvišja četrtletna cena v letu 2023.

Na celoletnem nivoju je za povprečnega negospodinjskega odjemalca maloprodajna cena v letu 2023 znašala 79,1 EUR/MWh in je bila za 1% višja od povprečne cene v letu 2022.

Postavka cena zemeljskega plina je v letu 2023 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 60,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 2%. Omrežnina je v letu 2023 znašala 5,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju povišala za četrtino. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2023 zaračunane dajatve (prispevek OVE+SPTE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) v skupni višini 2,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 6% več kot leta 2022. Zaračunana trošarina je v letu 2023 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin pomenilo 10% manj kot leto prej.

V letu 2023 je delež postavke cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 88,1%, delež omrežnine 7,8%, delež dajatev 3,5% in delež trošarine 0,6% cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika