Novica

Cenejši naftni derivati

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 17. maja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

 

Cene vseh naftnih derivatov se močno znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.


V obračunskem obdobju (od 3. do 13. maja 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se močno znižale borzne cene vseh naftnih derivatov, najbolj pa srednjih destilatov (dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL). V tem času se je tečaj € v odnosu na tečaj USD nekoliko oslabil in s tem ublažil posledice velikega znižanja borznih cen. Rezultat takšnih gibanj so občutno nižje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.

 

Vlada RS dne 16. maja 2011 sprejela sklep o zvišanju trošarin na vse naftne derivate, kar je ublažilo znižanje maloprodajnih cen z dajatvami.

 

Na osnovi navedenega so spremembe maloprodajnih cen naslednje: cena motornega bencina NMB 95 se zniža za 1,2 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 2,8 centa/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 2,4 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 3,6 centa/liter.


Nove cene naftnih derivatov se uveljavijo dne 17. maja in veljajo do 30. maja 2011.


© 2012 - 2021 Portal Energetika