Novica

Cenejši naftni derivati

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/14), se 28. oktobra 2014 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, in sicer se tega dne modelske cene vseh naftnih derivatov močno znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju od 13. do 24. oktobra 2014, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno znižale. Tečaj USD v odnosu na € se v tem obdobju ni pomembneje spremenil in ni vplival na spremembe modelskih cen.

Vlada RS je 27. oktobra 2014 zvišala trošarine na vse naftne derivate, in sicer za dve tretjini znižanja modelskih cen. Ker Vlada RS ni zvišala trošarin v celotnem obsegu znižanja modelskih cen, se končne cene z dajatvami za vse naftne derivate vseeno znižajo, in sicer se 28. oktobra 2014 cena motornega bencina NMB 95 zniža za 1,9 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 se zniža za 1,3 centa/liter, ceni dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL pa se znižata za 1,4 centa/liter.

Glede na določila Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov nove cene naftnih derivatov veljajo od 28. oktobra do 10. novembra 2014.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika