Novica

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb pripravljena za medresorsko usklajevanje

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb", ki je potekala od 22. maja do 22. junija 2015. Dopolnjena strategija je posredovana v medresorsko usklajevanje.

Z dolgoročno strategijo za prenovo stavb si Slovenija zastavlja cilj doseči bistveno izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda.

Na podlagi 348. člena Energetskega zakona (EZ-1) vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo in ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, sprejme dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb.

 

Strategija je strateški dokument, ki je izdelan skladno s strukturo iz Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Predstavlja tudi strokovno podlago za izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020 (OP - EKP).


Ministrstvo, pristojno za energijo, je pripravilo odgovore na prejete pripombe iz javne obravnave "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb",  ki je potekala od 22. maja do 22. junija 2015. Pregled odgovorov Ministrstva za infrastrukturo na prejete pripombe iz javne obravnave je objavljen na spletni strani.

V skladu s prejetimi pripombami zainteresirane javnosti je bil dokument ustrezno dopolnjen in bo posredovan v medresorsko usklajevanje.

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika