Novica

Dopolnitev Letne energetske bilance RS za leto 2017

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Vlada RS je na današnji 9. redni seji sprejela dopolnitev Letne energetske bilance Republike Slovenije za leto 2017, s katero se v načrtu delovanja podporne sheme za električno energijo iz OVE in SPTE za leto 2018 spreminjajo usmeritve za pripravo javnega poziva k ponudbi projektov OVE in SPTE za nove vstope v podporno shemo.

Agencija za energijo je obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, da so bili na dosedanjih treh razpisih za vstop v podporno shemo za elektriko iz OVE in SPTE, ki je eden od ukrepov za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, najbolj uspešni projekti za vetrne elektrarne, katerih izvedba v napovedanem roku, ki je za večino teh projektov 5 let, je zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja tovrstnih objektov v prostor vprašljiva.

Zaradi tveganj v zvezi z izpolnitvijo 25 % nacionalnega cilja OVE za leto 2020 je potrebno zagotoviti, da bo v okviru navedenega ukrepa izbranih čim več projektov, ki bodo izvedeni do konca leta 2020 in bodo tako prispevali k deležu OVE v obdobju do 2020. Za nadaljnjo izvedbo ukrepa, to je za naslednje objave javnega poziva investitorjem za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo, je treba v Letni energetski bilanci 2017 spremeniti "Načrt za izvajanje podporne sheme v letu 2018" z dodatno usmeritvijo vlade Agenciji za energijo, da od prijaviteljev projektov za vstop v podporno shemo zahteva predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja.  

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika