Novica

Dopolnitev Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je na 27. redni seji sprejela spremembo in dopolnitev Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero se bo odslej pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen upošteval tudi dodatek za biokomponento pri standardnih gorivih NMB-95 in dizel. Ostalih sprememb pri določanju cen goriva uredba ne določa. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 151/2022.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/evro tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v evrih/liter, ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

Prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene po novi uredbi bo narejen za obračunsko obdobje od 21. novembra 2022 do 2. decembra 2022.

Marže ostajajo nespremenjene, in sicer znaša najvišja dovoljena višina marže za dizel 0,0983 evra/liter, za bencin NMB-95 znaša 0,0994 evra/liter in za ekstra lahko kurilno olje (KOEL) znaša 0,08 evra/liter. Uredba, kot do sedaj, ne velja za naftne derivate, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Na osnovi določil uredbe bodo nove maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov za naslednje 14-dnevno obdobje veljale od 6. do 19. decembra 2022.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika