Novica

Dražji naftni derivati

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 11. januarja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, ki se vse zvišajo.


Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 27. decembra 2010 do 7. januarja 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov zvišale. V tem času se je malo okrepil tudi tečaj USD v odnosu na €. Rezultat takšnih gibanj so višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.


Ob tokratni spremembi cen Vlada RS ni spremenila višine trošarin na naftne derivate, zato so se vse spremembe modelskih cen oz. prodajnih cen pred dajatvami v celoti odrazile v spremembah cen naftnih derivatov z dajatvami, ki se nekoliko zvišajo.


Nove cene naftnih derivatov veljajo of 11. do 24. januarja 2011.


© 2012 - 2020 Portal Energetika