Novica

Dražji naftni derivati

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 79/11), se 10. januarja 2012 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Modelske cene vseh naftnih derivatov se močno zvišajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivali predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 26. decembra 2011 do 6. januarja 2012), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov močno zvišale. V tem obdobju se je tečaj € nasproti USD občutno znižal, kar je pomenilo še dodaten pritisk na zvišanje vseh modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so močno zvišane cene pred dajatvami za vse naftne derivate.

Vlada RS je 9. januarja 2012 na korespondečni seji sprejela sklep o manjšem znižanju trošarine na kurilno olje ekstra lahko KOEL, medtem ko se trošarine za ostale naftne derivate niso spremenile. Zaradi močnega zvišanja modelskih cen vseh naftnih derivatov se kljub znižanju trošarine na kurilno olje ekstra lahko KOEL maloprodajne cene z dajatvami za vse naftne derivate občutno zvišajo.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov v veljavi od 10. do 23. januarja 2012.


© 2012 - 2024 Portal Energetika