Novica

EKS bo vključeval strateške usmeritve prehoda v nizkoogljično družbo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 132. redni seji sprejela odgovor v zvezi s sklepom odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor glede opuščanja fosilnih goriv in prehod v nizkoogljično družbo v okviru Energetskega koncepta Slovenije (EKS).

Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, da bodo v Energetski koncept Slovenije (EKS) smiselno vključene strateške usmeritve in cilji na področju prehoda v nizkoogljično družbo in posledično zmanjševanje rabe energije iz fosilnih virov.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval zahtevo poslanske skupine Združene levice za sklic nujne seje odbora na temo opuščanja fosilnih goriv in prehod v nizkoogljično družbo. Odbor je sprejel sklep, s katerim je naložil Vladi Republike Slovenije, da v Energetskem konceptu Slovenije (EKS), ki je v pripravi, opredeli vizijo trajnostnega prehoda iz fosilnih virov energije na sistem, ki bo temeljil na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi energije in obnovljivih energije. Predvidi se naj tudi časovnico opuščanja rabe premoga, ki bo upoštevala mednarodne zaveze Slovenije.

Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki bo na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določal cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

EKS bo na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Podrobnejše informacije

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika