Novica

ELES odslej operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja

⇒ Energetika ⇒ Splošno

S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 2. 10. 2023 je zaključen postopek pripojitve družbe SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o. (prevzeta družba) k družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (prevzemna družba).

Vlada RS je na 70. redni seji z dne 21. 9. 2023 v vlogi skupšične družbe ELES odločila, da se družba SODO, distribucijski operater z električno energijo, pripoji družbi ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

S pripojitvijo družbe SODO d.o.o. je družba ELES, d.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila družba SODO d.o.o., s čimer je družba ELES, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih družbah v celoti prevzela vse dejavnosti družbe SODO d.o.o. vključno z vsemi osnovnimi sredstvi, zaposlenimi delavci ter sklenjenimi pogodbami.

S pripojitvijo je družba ELES, d.o.o. postala operater kombiniranega sistema, zaradi česar se je spremenila firma družbe, ki se po pripojitvi glasi »ELES, d.o.o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja«.

Vir: ELES


© 2012 - 2024 Portal Energetika