Novica

Energetska izkaznica kot energetski vodič za učinkovito rabo energije v vašem domu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na današnji novinarski konferenci je državni sekretar mag. Bojan Kumer predstavil pomembnost in nujnost implementacije energetske izkaznice ter pojasnil številne zmotne dileme, ki so se ob sprejemanju EZ 1 pojavile v javnosti.

Možne rešitve na področju energetike v lokalnih okoljih omogočajo napredek, ki ga lahko občine z aktivnostmi iz sprejetih lokalnih energetskih konceptov uspešno realizirajo.

V svojem uvodnem delu je mag. Kumer posebej izpostavil novosti, ki jih prinaša Energetski zakon, in sicer predvsem celovito ureditev področja energetike. EZ 1 je urejen pregledno in pri tem strukturiran tako, da posamezna poglavja predstavljajo zaključeno celoto. Zakon tudi ukinja vse nepotrebne administrativne ovire, npr. v celoti ukinja licenco za opravljanje energetskih dejavnosti, ukinja energetsko dovoljenje za vse energetske objekte razen za elektrarne ter v celoti ukinja soglasja Vlade RS k uvrstitvi objektov v infrastrukturo.
 
Glede energetskih izkaznic zakon širi obveznosti v zvezi z izdelavo le-teh je v okviru minimalnih zahtev predpisov Evropske unije. Tako z energetskim zakonom v slovenski pravni red prenašamo zgolj minimalni prenos določb v zvezi z izdelavo in izdajo energetskih izkaznic. Obveznosti, ki jih za lastnike stavb prinaša zakon, ne presegajo obveznosti, ki jih določajo določbe Direktive o energetski učinkovitosti stavb.
 
Cena izkaznice ni določena z zakonom oziroma podzakonskimi akti. Pri nas je predviden odprt trg, katerega uravnava ponudba in povpraševanje. Trg se še vzpostavlja. Cene ne moremo enoznačno določiti, ker nanjo vpliva velikost objekta, popolnost dokumentacije, raznolikost vgrajenih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja in konec koncev tudi potni stroški. Po pričakovanjih so na trgu zelo različne cene. Zagotovili smo zadostno število strokovnjakov (več kot 150 do danes), da je trg ponudbe odprt.
 
Glede navedbe števila stavb, za katere je energetsko izkaznico potrebno izdelati je državni sekretar mag. Kumer poudaril, da izkaznice ni potrebno izdelati za obstoječe stavbe, ki se ne prodajajo ali oddajajo. Zakon določa tudi vire in način spodbujanja ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti. Ukrepi, ki so upravičeni do spodbud in podrobnosti v zvezi z njimi niso določeni v zakonu, ampak je to predmet podzakonskih predpisov. Določanje posameznega ukrepa, v tem primeru izdelave energetske izkaznice bi bilo preveč podrobno in nesistemsko in bi po nepotrebnem povečevalo materijo, ki jo zakon ureja.
 
Energetska izkaznica je namenjena kupcu in novemu najemniku, ki se odloča za nakup ali najem in ne pozna energetskih lastnosti objekta. Priporočila kot del energetske izkaznice pa kupcu dajo jasno informacijo, kaj je potrebno na objektu še narediti, da bo bolj učinkovit. Pomeni, da dajo kupcu tudi jasno informacijo, kolikor bo moral v objekt še vložiti, da bo zadostno energetsko učinkovit. Ravno tako najemnik dobi relevantno informacijo, koliko ga bodo stali obratovalni stroški pri najemu. V praksi bodo pri odločitvi za nakup kupci (tako kot do sedaj) upoštevali več dejavnikov. Ker bodo v energetski izkaznici imeli informacijo o energetski učinkovitosti stavbe, jo bodo lahko upoštevali.

 

Izvajanje državnega sekretarja mag. Bojana Kumerja

 

Vse potrebne informacije o energetski izkaznici


© 2012 - 2024 Portal Energetika