Energetske izkaznice stavb

OSNOVNE INFORMACIJE


Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je.

Strošek za energijo v stavbi je relativno velik oz. velike so tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti, zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu oz. najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Pri tem je zelo nujno tudi poudariti, da energetska izkaznica ne označuje samo razreda oz. določa energetsko učinkovitost stavbe, temveč so sestavni del energetske izkaznice tudi priporočeni ukrepi, s katerimi se lahko ta učinkovitost poveča.

Energetska izkaznica gre torej korak dlje od energijskih nalepk za električne aparate, ki nas seznanjajo s porabo energije pri delovanju določenega aparata. Energetska izkaznica prinaša tudi pomembne informacije o tem, s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbi, kar ne nujno vedno ne vključuje velikih investicij. Vsekakor pa nas seznanja s tem, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Ta priporočila predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana.

Treba pa je poudariti, da energetska izkaznica ni obvezna za vse stavbe. Pridobiti jo bomo morali samo v primeru, če bomo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta), razen če se po poteku najemne pogodbe, krajše od enega leta, sklenejo ena ali več zaporednih pogodb o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas trajanja bi bil daljši kot eno leto.

Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 250 m2.

Energetske izkaznice tudi ni potrebno predložiti pri prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so recimo stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, enostavne in nezahtevne objekte in še nekaj drugih.


AKTUALNO

Septembra in oktobra 2023 bodo organizirana obvezna dopolnilna usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic. Podrobnosti

14. 6. 2023 - Objavljena ločena navodila za uporabo programskega orodja PURES 2022 (V.150) za področje gradbene fizike in tehničnih stavbnih sistemov Podrobnosti

23. 1. 2023 - Program za izračun energijske učinkovitosti stavb
Ministrstvo za infrastrukturo je za izračun doseganja energijske učinkovitosti stavb, ki se od 1. 2. 2023 pripravlja po novi metodologiji iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), objavilo programsko orodje za izračun energijske učinkovitosti stavb. Podrobnješe informacije

17. 1. 2023 - Informacija za izdelovalce energetskih izkaznic
Po sprejemu novega Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 4/2023), ki sledi spremembam Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Ur. l. RS, št. 70/2022 in 161/2022), bo Register za izdelavo energetskih izkaznic z vsemi spremembami skladno z novo programsko opremo začel delovati 1. 2. 2023. Pooblaščene izdelovalce energetskih izkaznic pozivamo, da energetske izkaznice v izdelavi zaključijo do 31. 1. 2023, ker jih bo po tem datumu potrebno izdelati na novo.

8. 9. 2023 - Vabilo na dopolnilno usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za prehodno prijavljene na prvi organizirani termin, ki bo 14. 9. 2023. Podrobnosti


ENERGETSKE IZKAZNICE - VEČ INFORMACIJ ZA DRŽAVLJANE


NEODVISNI STROKOVNJAKI IN IZDAJATELJI ENERGETSKIH IZKAZNIC

  • Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb
  • Izdajanje energetskih izkaznic neodvisnim strokovnjakom
  • Pridobitev pooblastila izdajatelja za izdajo energetskih izkaznic

REGISTER NEODVISNIH STROKOVNJAKOV IN IZDAJATELJEV ENERGETSKIH IZKAZNIC

 

REGISTER IZDANIH ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB

 

PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI STAVB

 

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika