Novica

Finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javnega potniškega prometa

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv za subvencioniranje nakupa novih vozil na električni pogon in na vodik za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in prevoz šolarjev. Poziv namenja 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev občinam iz Sklada za podnebne spremembe.

Na voljo je 30 milijonov EUR nepovratnih sredstev.

Namen javnega poziva 116SUB-PPŠ24 je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so nova vozila (kategorij M1, M2, M3 in druge) na električni pogon in na vodik, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji.

Na pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80% upravičenih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:

  • 600.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu,
  • 760.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2 na izpustu,

Za razliko od prejšnjega javnega poziva so v novem javnem pozivu naslednje spremembe:

  • cestni turistični vlak ni več predmet spodbude,
  • nizkopodni mestni avtobusi morajo vsebovati klančino (rampo) za invalidske in otroške vozičke ter mehanizem za njihovo pritrditev, da je potnikom z zmanjšano zmožnostjo gibanja, uporabnikom invalidskega vozička in potnikom z otroškim vozičkom omogočen varen vstop, vožnja in izstop iz avtobusa,
  • višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo kategorije M1 lahko znaša do 80% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 70.000 EUR.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika