Novica

Imenovanje članov nadzornega sveta BORZEN

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 20. redni seji sprejela sklep razrešitvi in imenovanju članov nadzornega sveta BORZEN, d. o. o.

Vlada je z dnem 11. 6. 2020 razrešila naslednje člane nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o:  Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca.

Vlada z dnem 12. 6. 2020 imenuje v nadzorni svet družbe BORZEN za preostanek mandata razrešenih članov naslednje člane:

  • Petra Žmaka,
  • Tomaža Kokota
  • Davorina Dimiča.

Na podlagi 511. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe, izvršuje vlada. Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Borzen z dne 27. 6. 2016 ima nadzorni svet tri člane. Vlada v vlogi skupščine imenuje tri člane. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani. Mandat nadomestnega člana nadzornega sveta, ki je bil imenovan zaradi prenehanja mandata članu nadzornega sveta, poteče takrat, kot bi potekel mandat članu, namesto katerega je bil imenovan nadomestni član.  

Direktor družbe poskrbi za vpis sklepov iz 1. in 2.  točke v knjigo sklepov družbe.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika