Novica

Imenovanje Nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Vlada RS je na 56. redni seji sprejela Sklep o imenovanju Borisa Goličnika, župana Občine Šoštanj, za Nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda.

Nacionalni koordinator pravičnega prehoda je predviden s sprejeto Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo je Vlada sprejela 13. januarja 2022, njegova vloga pa je predvsem povezovanje različnih strani v lokalni skupnosti, kar mu daje velik simbolni pomen.

Boris Goličnik je bil na zadnjih lokalnih volitvah izvoljen za župana Občine Šoštanj. Po poklicu je komunalni inženir. Od prve zaposlitve dalje, leta 1992 pa do leta 2022, je bil zaposlen v Termoelektrarni Šoštanj. 20 let je delal kot Vodja priprave vode, nekaj let kot inženir gradbenega področja in vodja gradbene službe. Je prostovoljec, humanitarec in gasilec. Zanj so značilne pozitivna naravnanost, sposobnosti vodenja, povezovanja, ter tudi sprejemanja drugače mislečih.

Zaveda se odgovornosti in pomembnosti funkcije nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda, ker prihaja iz regije, pred katero je izjemno pomembno in zahtevno obdobje prestrukturiranja, ki ga v tem trenutku postavlja pred številne zahtevne okoljske, gospodarske ter družbene izzive. Kot član sveta županov premogovnih regij je v proces prestrukturiranja že sedaj aktivno vključen in pozna aktivnosti na tem področju, zato bo prispeval k dobri koordinaciji in uspešni realizaciji območnih načrtov ter izvajanju upravičenih projektov oz. operacij obeh premogovnih regij, ki sta vključeni v proces prestrukturiranja.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika