Novica

Izdana Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva v objektih Ministrstva za kulturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je na današnji 159. redni seji sprejela Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo.

Uredba opredeljuje javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.

Uredba ureja predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objekta, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki so v skladu z določbami ZJZP predmet urejanja s koncesijskim aktom. Predstavlja temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe.

V predlagani uredbi je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, koncesijo storitve. Oblika pogodbenega partnerstva je bila določena v skladu z ugotovitvami iz investicijskega programa, ocene upravičenosti in upoštevajoč temeljne usmeritve iz Podrobnejših usmeritev javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.  

V pilotnem projektu bo zajeta infrastruktura naslednjih javnih zavodov: Narodne in univerzitetne knjižnice, Cankarjevega doma, Slovenske filharmonije, Slovenskega narodnega gledališča Maribor in Narodnega muzeja Slovenije.   

Vir: MK


© 2012 - 2022 Portal Energetika