Novica

Izdana Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je na 107. redni seji izdala uredbo, ki določa mehanizem regulativnega oblikovanja cen motornega bencina NMB-95, standardnega dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja na bencinskih servisih izven avocest in hitrih cest. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in cen biogoriv. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2024.

Regulacija cen naftnih derivatov podaljšana za leto dni.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov (neosvinčeni bencin 95-oktanski, standardno dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje), ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov in se uporablja za prodajo na bencinskih servisih v notrajnosti države, torej izven servisnih površin avtocest in hitrih cest.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina (NMB-95), dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR. Pri obeh pogonskih gorivih se tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata prišteje dodatek za bio-komponento, ki se izračuna posebej za mineralni bencin in posebej za mineralni dizel. Priznan delež biogoriva, ki se upošteva v izračunu drobnoprodajne cene NMB-95 znaša 5%, priznan delež biogoriva v mineralnem dizelskem gorivu pa 7%.

Z uredbo se določajo najvišje marže distributerjev. Najvišja dovoljena višina marže za dizel znaša 0,0783 evra/liter, za NMB-95 znaša 0,0794 evra/liter in za ekstra lahko kurilno olje znaša 0,08 evra/liter.

Za prvi izračun modelske cene naftnega derivata se upošteva obračunsko obdobje od 3. do 14. junija 2024. Uredba začne veljati z regulativnim obdobjem, ki se začne 18. junija 2024 in velja eno leto.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika