Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci – širitev v občini Moravske Toplice

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na današnji 184. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci – širitev v občini Moravske Toplice. Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci - širitev v Občini Moravske Toplice.

Družba Pomgrad je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod (v količini 1.461.824 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Ivanci – širitev (s površino 12,6516 hektara do k. +160 m nadmorske višine) v občini Moravske Toplice za obdobje 25 let.

Ker je vlagatelj izpolnjeval vse pogoje za podelitev rudarske pravice, bo ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po objavi uredbe v Uradnem listu RS izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Izbrani nosilec mora nato na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika