Novica

Izdana Uredba o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 55. redni seji izdala Uredbo o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije.

Vlada z uredbo imenuje ministrstvo, pristojno za energijo, za nacionalni vladni pristojni organ, skladno z  Uredbo (EU) 2019/941 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (v nadaljevanju Uredba).

Ta Uredba določa pravila za sodelovanje med državami članicami z namenom preprečevanja in obvladovanja kriz pri oskrbi z električno energijo ter priprave na take krize v duhu solidarnosti in preglednosti ter ob popolnem upoštevanju zahtev konkurenčnega notranjega trga električne energije. Uredba v prvem odstavku 3. člena nalaga državam članicam, da najpozneje do 5. januarja 2020 imenujejo vsaka svoj nacionalni vladni ali regulativni organ za svoj pristojni organ.

Najprimernejši nacionalni vladni organ v Sloveniji je Ministrstvo za infrastrukturo, oziroma ministrstvo pristojno za energijo, ki je že sicer pristojno za to področje.                  

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika