Novica

Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 161. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 76/2017.

Med postopkom priglasitve sprememb podporne sheme je Evropska komisija ugotavljala, da smo v uredbi, ki je bila priložena vlogi za priglasitev, za določitev bruto dodane vrednosti določili le en način, med tem, ko sta v Smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo dve možnosti. Komisiji smo sporočili, da bomo uredbo dopolnili in vanjo za določanje bruto dodane dodali še drugo možnost, ki jo navajajo smernice.

Smernice bolj natančno upoštevamo tudi pri določanju cene elektrike, ki se upošteva za izračun stroškov električne energije podjetij, da je za izračun elektro-intenzivnosti potrebno uporabiti predpostavljeno maloprodajno ceno, ki velja za podjetja s podobno ravnijo porabe elektrike.

S spremembo uredbe tudi upoštevamo, da se za obračun porabe plina ne uporabljajo več enote standardnega kubičnega metra.

Podrobnješe infrormacije

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika