Novica

Izdano energetsko dovoljenje za projekt JEK2

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi sprejete Dolgoročne podnebne strategije Slovenije ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) izdalo energetsko dovoljenje za projekt JEK2, s katerim ministrstvo odpira pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične Slovenije.

Skupna električna moč na pragu JEK2 je 1.100 MW s toleranco +/-10 %, predvidena letna proizvodnja električne energije pa 8.800 GWh (Foto: GEN energija).

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na včerajšnji novinarski konferenci ob izdaji energetskega dovoljenja za energetski projekt Jedrska elektrarna Krško 2 (v nadaljevanju: JEK2) poudaril, da gre za eno najpomembnejših odločitev, ki bo pomembno vplivala na blaginjo in okolje, v katerem bodo živele prihodnje generacije. »Zastavili smo si jasen cilj, da do leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost Slovenije. Tako Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) kot Podnebna strategija jedrsko energijo prepoznavata kot pomemben del rešitve, saj jedrska energija v sobivanju z obnovljivimi viri energije ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti in hkrati robustnosti elektroenergetskega sistema«. Minister je ob tem še dodal, da energetsko dovoljenje za JEK2 predstavlja pomemben mejnik, saj omogoča začetek široke javne razprave o nadaljnji vključenosti jedrske energije v elektroenergetskem prehodu in z njim povezanih izzivih. Ob tem je še posebej izpostavil pomen dosega družbenega konsenza ob vprašanju, ali želimo čisto, zeleno energijo.

Na ministrstvu izpostavljajo, da izdaja energetskega dovoljenja ne predstavlja dokončne odločitve za projekt, temveč odpirajo pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje o JEK2, kar je nujna podlaga za končno odločitev o optimalnem energetskem scenariju za prihodnjo oskrbo nizkoogljične Slovenije. Celoten postopek je izredno kompleksen, saj združuje preverjanja različnih okoljskih, prostorskih, tehničnih in ekonomskih parametrov projekta JEK2. Vsa našteta preverjanja bodo potekala v okviru postopkov DPN, presoje vplivov na okolje, preverjanja čezmejnih vplivov na okolje, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izbire dobavitelja in zapiranja finančne konstrukcije.

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije, energetsko dovoljenje za JEK2 vidi kot pomemben mejnik na poti k odločitvi o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki lahko z dodatnimi jedrskimi proizvodnimi zmogljivostmi ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti, razpoložljivosti in cenovni ugodnosti. »Doslej opravljene študije upravičenosti projekta kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo izvedljiv in koristen projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme in omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda,« je poudaril Novšak.

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika