Novica

Izšla je julijska številka biltena "Učinkovito z energijo"

⇒ Energetika ⇒ Bilten Učinkovito z energijo

Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo četrto letošnjo številko biltena "Učinkovito z energijo", ki ponuja aktualne vsebine s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Bilten predstavlja najpomembnejša dokumenta s področja energetike - novi nacionalni energetski program in novi energetski zakon, ki ju je ministrstvo v juniju 2011 posredovalo v javno obravnavo. Predstavljena sta dva nova razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev za povečanje učinkovitosti  javne razsvetljave in za daljinske sisteme za ogrevanje na lesno biomaso.

 

Na področju predpisov so predstavljene spremembe "Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih" in "Uredbe o podporah proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije" ter informacijska kampanja "Plačam, kolikor porabim" za hitrejše in kvalitetnejše izvajanje pravilnika o delitvi in obračunu stroškov po dejanski porabi v stavbah z več posameznimi deli.


Podane so še informacije o projektih, ki se izvajajo v Sloveniji v okviru programa EU Inteligentna energija – Evropa, o otvoritvi razvojno-didaktičnega poligona v Šolskem centru Velenje in o prizadevanjih Energetike Maribor na področju energetsko učinkovite oskrbe s toploto Mestne občine Maribor. Bilten se kot ponavadi zakjučuje z napovednikom pomembnejših dogodkov na področju URE, OVE in daljinske energije.

 

 

 

Vsem zainteresiranim je Bilten na voljo na spletni strani Informacijskega portala Energetika.© 2012 - 2022 Portal Energetika